Συχνές Ερωτήσεις

Έχει σημασία υπό ποια σημαία είναι καταχωρημένο το σκάφος μου;

Έχει σημασία πού θα χρησιμοποιήσω το σκάφος μου;

Ποιοι άλλοι τύποι ασφάλισης προσφέρετε στην Μαρτινίκα;

Τι είδους ασφάλιση σκαφών προσφέρετε για τη χώρα Μαρτινίκα;

Τι είδους σκάφη ασφαλίζετε στην Μαρτινίκα;

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να λάβετε μια προσφορά μετά την υποβολή του αιτήματος προσφοράς;

Τι είδους ασφάλιση σκαφών προσφέρετε για τη χώρα Μαρτινίκα;

Ποιος ασφαλιστικός πάροχος χρησιμοποιείτε;